Luigi Bormioli Glass Storage Container-25.25 oz
Luigi Bormioli Glass Storage Container-25.25 oz
Luigi Bormioli Glass Storage Container-25.25 oz
Luigi Bormioli Glass Storage Container-25.25 oz
Luigi Bormioli Glass Storage Container-25.25 oz
Luigi Bormioli Glass Storage Container-25.25 oz

Luigi Bormioli Glass Storage Container-25.25 oz

Regular price $12.99 Sale

Luigi Bormioli Glass Storage Container-25.25 oz
 
Item Code 12160


  • Brand = Luigi Bormioli

Item Number: 159937-1

Category: Storage Container