Luigi Bormioli Glass Storage Container-25.25 oz
Luigi Bormioli Glass Storage Container-25.25 oz
Luigi Bormioli Glass Storage Container-25.25 oz
Luigi Bormioli Glass Storage Container-25.25 oz
Luigi Bormioli Glass Storage Container-25.25 oz
Luigi Bormioli Glass Storage Container-25.25 oz

Luigi Bormioli Glass Storage Container-25.25 oz

Regular price $12.99 Sale

Luigi Bormioli Glass Storage Container-25.25 oz

Item Code 12160  • Brand = Luigi Bormioli


Item Number: 159937-1

Item ID: 106255

Category: Storage Container