Island Bamboo Mini Cutting Board, Solid Bamboo, Double Sided, 8" x 6"

Island Bamboo Mini Cutting Board, Solid Bamboo, Double Sided, 8" x 6"

  • $4.99
    Unit price per 


Island Bamboo Mini Cutting Board, Solid Bamboo, Double Sided, 8" x 6"Item Number: 159995-119

Item ID: 124386

Category: Cutting Board